Het 'Meetproject'

27-06-2013 21:06

Het 'Meetproject'

Tijdens een rekenles, die ik gaf aan groep 5, werd als inleiding op het nieuwe hoofdstuk een link gelegd met de schoolarts. Deze link was nodig om de leerlingen bewust te maken van de acties die worden uitgevoerd door een schoolarts. Hierbij stond vooral het meten van lengtes en gewichten centraal. Als startgesprek vroeg ik mijn leerlingen wat zij zich konden herinneren van hun bezoek aan de schoolarts. Daarop kwamen de volgende reacties: gehoortest, oogtest, opmeten hoe lang je bent, kijken hoeveel je weegt, enz. Ik wilde de rekenles graag rijker maken en daarom heb ik hem aangepast, zodat mijn leerlingen zelf meer op onderzoek uit konden. Hierdoor werd het geen praatles, maar een doe-les.

'Waarom zou je antwoord geven, op een vraag die niet gesteld is?' (Marcel van Herpen)

De leerlingen kregen allemaal een formuliertje die ze in moesten vullen. Op dit formulier hebben ze onder andere hun lengte opgeschreven, nadat ze zichzelf hadden opgemeten. Ook moesten ze hun eigen gewicht wegen en hebben ze verschillende dingen gemeten in één minuut (ademhalen, hartslag, knipperen met ogen, enz.):

 

Nadat de leerlingen deze formuliertjes allemaal hadden ingevuld, zijn ze in groepjes bij elkaar gaan zitten. In hun groepje bespraken ze wat ze hadden ingevuld op hun formulier, nadat alle metingen waren geweest. Hierna volgde een discussie over alle uitkomsten. Er werd besproken wat hen opviel en hoe het zou kunnen komen dat de ene leerling 4 keer knipperde met zijn ogen gedurende 1 minuut en dat de andere leerling wel 16 keer knipperde met zijn ogen. Na deze discussiemomenten kozen de leerlingen samen één of twee onderwerpen uit en zetten de uitkomsten van deze onderwerpen in een grafiek neer.

  

Het was erg leuk om de betrokkenheid te zien bij de leerlingen. Ze bedachten zelf ook andere dingen die ze konden opmeten en ze hielpen elkaar. Dit was erg inspirerend om te zien. Tot slot werden de grafieken aan elkaar gepresenteerd en opgehangen in het klaslokaal, zodat iedereen er naar kon kijken.